UNIEK SPORTEN

Sporten maakt je sterker. Je bent trots op de prestatie die je levert. Of dat nu een topprestatie is voor een groot publiek, een persoonlijk doel dat je haalt, of de waardering van je eigen sportteam. Je doet mee, je telt mee. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor degenen die in het dagelijks leven drempels ervaren om te sporten of bewegen.

EEN JAAR
BRABANT­SPORT

Een jaar geleden droeg de provincie een groot deel van de uitvoering van het sportbeleid officieel over aan BrabantSport; een organisatie die direct in verbinding staat met sport, het bedrijfsleven en lokale overheden. Met als doel: Brabant sterker maken door sport, in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht.

Ik kan met trots zeggen dat BrabantSport zich het afgelopen jaar heeft bewezen als een krachtige buitenboordmotor. Met tientallen aangesloten bedrijven en een netwerk dat sport ademt, zijn er grote stappen gezet.

Nelson Mandela zei ooit: “Sport has the power to change the world”. Die invloed van sport zien wij in Brabant ook. We gebruiken sport als middel om het DNA van Brabant zichtbaar te maken. Oog hebben voor elkaar, dingen samen doen in plaats van alleen. Een provincie waar iedereen meedoet en erbij hoort. Jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking.


Dat laatste, het in beweging krijgen van mensen met een beperking zodat ook zij van de voordelen van sporten en bewegen kunnen genieten, is een van mijn persoonlijk speerpunten in het huidige sportbeleid. We hebben op dit vlak een grote ambitie: samen op weg naar een inclusieve samenleving met 50.000 extra unieke sporters in Brabant vóór 2020.
Dat is een flinke ambitie, maar daar gaan we voor, samen met heel veel partijen in het veld! Dank aan alle partijen; bedrijfsleven, kennisinstellingen, medeoverheden, individuele ambassadeurs, die het belang zien van sport voor onze regio en voor de Brabanders.


Ik hoop dat BrabantSport nog jaren als verbinder blijft fungeren, waarbij we iedereen in Brabant activeren om mee te doen en samen met ons Brabant sterker te maken door sport!

Henri Swinkels

Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur

“Je wilt gewoon lekker bezig zijn. Net zoals anderen die je om je heen ziet. En sporten is gewoon gaaf. Dus dat wil ik ook.”

Kenny van Weeghel - Wheeler van topniveau
Vijfvoudig deelnemer aan de Paralympische Spelen, waarop hij net zoveel medailles behaalde, waaronder twee gouden.

AMBITIE

We willen van Brabant een inclusieve samenleving maken, waarin iedereen meedoet, ongeacht iemands beperking. BrabantSport maakt zich daarom sterk voor de unieke sporters. Met sport als ultiem middel voor een vitale, gezonde samenleving, waarin plezier voorop staat. De ambitie is om vóór 1 januari 2020 50.000 mensen die nu nog niet sporten, in beweging te krijgen. In 2018 heeft BrabantSport gericht campagne gevoerd om dat doel te verwezenlijken. Daarbij richtten we ons natuurlijk op de sporters zelf, maar vooral ook op hun omgeving. Huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen; we hebben ze allemaal actief benaderd.

KRACHTEN BUNDELEN

Zeven gemeentelijke loketten hebben hun krachten gebundeld. Dat is ons wapen; we koppelen partijen aan elkaar. Het complete aanbod voor unieke sporters in onze provincie is te vinden via

Bezoekers vinden er direct sport- en beweegaanbod in hun eigen woonplaats of regio. Dankzij de uniformiteit en onze campagne verkondigt iedereen nu dezelfde boodschap.

IEDEREEN IN BEWEGING

Wij willen dat bij ieder evenement waarbij BrabantSport betrokken is, een side event Uniek Sporten georganiseerd wordt. Dat is nu bij een groot deel van de evenementen het geval. Hiermee dragen we bij aan onze ambitieuze doelstelling om tienduizenden mensen in beweging te krijgen.

“Door het vele trainen, kan ik het kleine stukje naar de supermarkt nu gewoon lopen en kan ik weer zelf boodschappen doen.”

Pim Brouwers - Obstacle runner

WK HANDBOOG­SCHIETEN

Eén van de hoogtepunten in 2019 op het gebied van paralympische topsport in Brabant staat al vast: het WK Handboogschieten. Dit topevenement, dat in juni in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt, is voor zowel reguliere als paralympische handboogschutters hét moment waar de wereldtop zich kan kwalificeren voor de Spelen van Tokio 2020. BrabantSport is trotse partner van dit evenement.

FWHEELS2-
SPORT EN DE BEWEEGKIST