SLAG­KRACHT

Toen ruim een jaar geleden de kick-off van BrabantSport plaatsvond, was iedereen natuurlijk benieuwd wat we voor elkaar zouden kunnen krijgen. Nu ons eerste jaar erop zit, kan ik veilig zeggen: een heleboel. Door de bundeling van krachten in BrabantSport zijn we veel slagvaardiger dan voorheen. We staan middenin de samenleving, we opereren in het netwerk van sport, overheden en het bedrijfsleven. Wij weten wat er leeft en handelen daarnaar. Met dit online magazine blikken we terug op onze resultaten van 2018.

MICHEL REINDERS

Directeur BrabantSport

“Ruim 40 bedrijven zijn inmiddels aangesloten als aanvoerder van ambitie. Zij investeren ruim ­€ 200.000 om met ons Brabant sterker te maken door sport.”

BRABANT STERKER
DOOR SPORT

BRABANT KIEST
VOOR SPORT

Sport maakt veel krachten los. Het is een maatschappelijk breed verbindend thema. Daarnaast inspireert en motiveert sport. Dat beseffen we hier in Brabant heel goed. In Brabant heeft de politiek, in tegenstelling tot vele andere provincies, daarom duidelijk gekozen voor sport. Wij zijn ervan overtuigd dat sport een belangrijke bijdrage levert aan een economisch sterk Brabant met een goed woon- en leefklimaat. Een plek waar talent de ruimte krijgt om zich te ontplooien en bedrijven zich graag vestigen omdat we landelijk en soms zelfs wereldwijd toonaangevend zijn.


BrabantSport zie ik hierin echt als verbinder. Verbinder van mensen in de sport, van sport met de overheid en van sport met het bedrijfsleven. BrabantSport heeft in 2018 interessante ontmoetingen gecreëerd, grote events met internationale allure naar Brabant gehaald en op het gebied van talentontwikkeling, uniek sporten, urban sports & culture en innovatie de beoogde ambities waargemaakt. BrabantSport zorgt voor één grote ontmoetingsplek waar we de plannen voor de toekomst samen maken. Op naar een sportief succesvol 2019!”

Wim van de Donk

Commissaris van de Koning

“Sport
maakt veel
krachten los”